Drukowanie 3D

Drukowanie przestrzenne polega na dodawaniu materiału warstwa po warstwie (metoda addytywna). Dwudyszowa głowica nakłada rozpuszczony materiał modelowy i podporowy, według kolejnych poziomych przekrojów utworzonych na podstawie modelu 3D w programie obsługującym drukarkę.

W metodzie FDM wykorzystuje się różne typy materiałów, o różnej wytrzymałości i temperaturze topnienia. Modele uzyskane w procesie drukowania 3D są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z urządzenia.

?>