Druk cyfrowy

Materiały przeznaczone do tego typu druku dostarczane są do urządzenia w postaci danych komputerowych. Istnieje możliwość zmiany dowolnych elementów graficznych lub tekstowych dla każdej kolejnej odbitki. Obraz drukowy tworzony jest w cyfrowej maszynie drukarskiej.

Jedną z metod druku cyfrowego jest druk UV. Stosuje się w tej technice tusze utwardzone promieniami UV. Cechuje go wysoka trwałość koloru, ale słaba trwałość mechaniczna, gdyż druk jest nanoszony powierzchniowo. Jego zaletą jest możliwość druku białym kolorem i lakierem.

Jakość wydruku cyfrowego jest nieznacznie, ale jednak zauważalnie słabsza od offsetu. Całkowicie cyfrowa obróbka obrazu daje szereg możliwości, jak np. skalowanie czy łatwe i pełne zarządzanie kolorem.

Typowe zastosowania dla druku cyfrowego to krótkie serie materiałów reklamowych, biznesowych oraz druki akcydensowe.  

?>